Hej fastighetsägare!

Företag / Fjärrvärme

Under Kalmars gator finns en komplett infrastruktur för fjärrvärme - rent konkret välisolerade rör, fyllda med hett vatten. Om din fastighet ligger där fjärrvärmen finns så kan du ansluta dig. Vi leder helt enkelt in ett rör i din fastighet som via en fjärrvärmecentral kopplas på ditt befintliga värmesystem med vattenburen värme.

Kundcenter

Per Harrysson

Per Harrysson, Fjärrvärmesäljare Key Account Manager 0480-45 11 07